Huurincasso

Huurincasso

Het is vervelend als u al een aantal maanden geen huurpenningen meer hebt ontvangen. Wij werken op no cure no pay basis en verzorgen de gehele incassoprocedure. Wij gaan in gesprek met de huurder en proberen de huurachterstand eerst via een buitengerechtelijke huurincasso binnen te krijgen. Mocht dit niet lukken volgt de gerechtelijke huurincasso. De ontbinding van de huurovereenkomst en executie zijn de twee laatste middelen die wij aanwenden om voor uw de huurachterstand op te heffen en de huurder te laten betalen.


Wettelijke bepalingen

Tussen roerende en onroerende zaken zit volgens de wet verschil. Onroerende zaken zijn verdeeld in bedrijfsruimtes, woonruimtes en nog een paar andere verdelingen die nu niet van belang zijn. In het huurrecht is er dwingend recht, hier mogen beide partijen niet van afwijken en regelend recht. In de naam ‘regelend recht’ zit het woord regelen, beide partijen mogen dus afwijken van bepaalde wettelijke bepalingen en zelf afspraken maken. Juist wanneer mensen afspraken maken in het regelend recht is het vaak onduidelijk wat iemand zijn rechtspositie is. Wij kunnen hier voor u van betekenis zijn, wij kennen de wet en kunnen bepalen wie in zijn recht staat en wie niet. Wij adviseren u graag bij uw huurincasso problemen.

Buitengerechtelijke huurincasso

Tijdens deze fase van het traject proberen we in contact te komen met de huurder. Per email, telefoon, sms en post gaan we de huurder sommeren de huurachterstand in te lossen. Kan of wil de huurder niet de schuld voldoen dan gaan we, uiteraard in overleg met u, over tot de gerechtelijke huurincasso.

Gerechtelijke huurincasso

Als de huurachterstanden met de huurder blijven oplopen en er geen contact is, is de volgende stap om een gerechtelijke procedure te beginnen. Onze juristen zijn expert in het huurrecht en hebben veel ervaring met dit soort processen. Wij zullen in samenwerking met u de stappen voorbereiden om de huurachterstand te innen.

Ontbinding huurovereenkomst

Ontbinding van de huurovereenkomst

Ontbinding van de huurovereenkomst kan gevorderd worden tijdens de gerechtelijke procedure. Omdat de huurder beschermd is door de huurwet, is het opzeggen van de huurovereenkomst vaak niet mogelijk. De huurder staat dan in zijn recht ook als hij geen huur betaalt. Ontbinding van het contract is wel mogelijk bij een huurachterstand omdat de huurder dan een wanprestatie levert. Het moet dan wel zo zijn dat de huurachterstand minimaal 3 maanden bedraagt. Als een huurder 2 maanden achterstand heeft maar minder voor een jaar geleden ook al op zitting is veroordeeld kan de ontbinding ook slagen.

Executie

De laatste stap van de gerechtelijke incassofase is de executie. De huurder wordt nu gedwongen te betalen en zodra het vonnis gevallen is zal een gerechtdeurwaarder overgaan tot beslaglegging. Tijdens dit hele traject zullen we uw wensen respecteren en in samenspraak met u de stappen doornemen.

No cure no pay werkwijze

Wij werken volgens de no cure no pay methode, dit houdt in dat u in beginsel geen kosten heeft. U betaalt dus niet de deurwaarder vooraf en ook andere rechtskosten betaalt u pas als het incassotraject gelukt is en de huurachterstand voldaan is door de huurder. Hebt u problemen met huurders die niet willen betalen en daardoor de achterstallige huurpenningen oplopen? Wij staan voor u klaar om u te ondersteunen en bij te staan tijdens het huurincasso traject. Vul het contactformulier in en wij zullen in afzienbare tijd contact met u opnemen.